top of page

VRIJWILLIG GEVEN

Als u het op uw hart heeft om de missie financieel te ondersteunen, dan kunt u een gift geven op rekeningnummer:

NL41 RABO 0177 4052 36


Let op: Dit rekeningnummer staat op naam van LEEF Rotterdam Zuid omdat de financiën centraal worden geregeld.


U kunt bij omschrijving vermelden: Gift FBC

Wij hebben een ANBI Status.

Image by Igor Rodrigues

contact

Adres samenkomst 
zondag

Almeria-Erf 8
3067 WX Rotterdam

LET OP: De ingang is aan de achterkant van het schoolgebouw te vinden.

Zondags-
diensten

9:30

10:30

12:00 -  13:30

Bidstond

Dienst

Fellowship maaltijd
& groepsbespreking

Contact
e-mail

bottom of page