Leiderschap.

Een belangrijke factor als het gaat om de karakter van de kerk en het uitdragen van de missie is de kwaliteit van het leiderschap. Wij geloven dat een kerk geleid wordt door wat de Bijbel noemt ' ouderlingen', mannelijke geestelijke leiders. Een gemeente wordt ook ondersteund in zijn missie door mensen die praktisch ook helpen, denk aan diakenen. Elke leider moet wel een dienend karakter hebben en een godvruchtig en heilig leven leiden. Dit is een Bijbelse eis. We willen hierin de patroon volgen van het Nieuw Testament om zo een gezonde geestelijke leiderschap te hebben voor God's familie.  

Het is ook goed om te beseffen dat leiders in een gemeente slechts dienaren zijn om onder andere de Christenen toe te rusten, zie Efeze 4:12-14 en dat Christus Jezus zelf het fundament en bouwer is van Zijn Gemeente, zie Mattheus 16:18 en 1 Korinthiers 3:11. 

Family Bible Church gelooft in een meervoud van oudsten. Het leiderschap / oudstenteam bestaat uit de volgende personen:

- Sam Jayasinghe. Een van de oprichters van FBC en naast zijn rol als ouderling heeft hij een algemene overzienende rol (primus inter pares) . Broeder Sam verlangt dat de Heer FBC gaat gebruiken om Zijn Gemeente te bouwen zoals Hij dat wilt. 

- Jürgen Tholel. Broeder Jürgen is ouderling bij FBC. Hij heeft een grote passie voor de gemeente, prediking, Bijbels gezin en hij heeft een hart van gebed. 

Naast de oudsten zijn er mensen binnen FBC die nauw betrokken zijn bij de gemeente. Dit team (dus dit zijn geen ouderlingen) wordt gevormd door: Familie Yong, familie Ambroz, familie Hoogendijk, Vincent Pronk en familie van Dommelen. 

Image by Patrick Schneider