top of page

LEIDERSCHAP

Een belangrijke factor als het gaat om de karakter van de kerk en het uitdragen van de missie is de kwaliteit van het leiderschap.

 

Wij geloven dat een kerk geleid wordt door wat de Bijbel noemt 'ouderlingen', mannelijke geestelijke leiders.

 

Een gemeente wordt ook ondersteund in zijn missie door mensen die praktisch ook helpen, denk aan diakenen. Elke leider moet wel een dienend karakter hebben en een godvruchtig en heilig leven leiden. Dit is een Bijbelse eis. 

 

We willen hierin de patroon volgen van het Nieuw Testament om zo een gezondegeestelijke leiderschap te hebben voor God's familie.

 

Het is ook goed om te beseffen dat leiders in een gemeente slechts dienaren zijn om onder andere de Christenen toe te rusten, zie Efeze 4:12-14 en dat Christus Jezus zelf het fundament en bouwer is van Zijn Gemeente, zie Mattheus 16:18 en 1 Korinthiers 3:11.

 

​Family Bible Church gelooft in een meervoud van oudsten om de gemeente te overzien en in diakenen die praktisch de gemeente ondersteunen.

 

 

Ouderlingen:

- Broeder Jürgen Tholel

- Broeder Sam Jayasinghe

 

​Diaken:

- Christian van Dommelen

- Daniël de Haan​​

Image by Patrick Schneider

contact

Adres samenkomst 
zondag

Almeria-Erf 8
3067 WX Rotterdam

LET OP: De ingang is aan de achterkant van het schoolgebouw te vinden.

Zondags-
diensten

9:30

10:30

12:00 -  13:30

Bidstond

Dienst

Fellowship maaltijd
& groepsbespreking

Contact
e-mail

bottom of page