Leiderschap.

Een belangrijke factor als het gaat om de karakter van de kerk en het uitdragen van de missie is de kwaliteit van het leiderschap. Wij geloven dat een kerk geleid wordt door wat de Bijbel noemt ' ouderlingen', mannelijke geestelijke leiders. Een gemeente wordt ook ondersteund in zijn missie door mensen die praktisch ook helpen, denk aan diakenen. Elke leider moet wel een dienend karakter hebben en een godvruchtig en heilig leven leiden. Dit is een Bijbelse eis. We willen hierin de patroon volgen van het Nieuw Testament om zo een gezonde geestelijke leiderschap te hebben voor God's familie.  

Het is ook goed om te beseffen dat leiders in een gemeente slechts dienaren zijn om onder andere de Christenen toe te rusten, zie Efeze 4:12-14 en dat Christus Jezus zelf het fundament en bouwer is van Zijn Gemeente, zie Mattheus 16:18 en 1 Korinthiers 3:11. 

Op dit moment zullen er in de toekomst meerdere ouderlingen worden aangesteld omdat we nog in een jonge fase zitten van de kerk. Sam Jayasinghe vervuld echter wel de functie als ouderling in deze beginfase en samen met een team worden plannen gemaakt en uitgevoerd. Dit team (dus dit zijn geen ouderlingen) wordt gevormd door: Familie Yong, familie Tholel, familie Ambroz, familie Hoogendijk, Vincent Pronk en familie van Dommelen. 

Family Bible Church