top of page

Kinderen

Bij Family Bible Church vinden we het belangrijk dat kinderen erbij horen. Zie hieronder een aantal diensten die we bieden. 

Image by Tanaphong Toochinda

Het opdragen van een kind

Het is spannend als een nieuw kind in een gezin komt. Er is bijna geen groter moment dat ouders voelen dat kinderen een geschenk van God zijn. 

Psalm 127:3-5 spreekt over kinderen in een positieve daglicht:

3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,

de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

4 Zoals pijlen in de hand van een held,

zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

5 Welzalig de man die zijn pijlkoker

daarmee gevuld heeft;

zij worden niet beschaamd,

als zij met de vijanden spreken in de poort.

 

In deze vreugdevolle momenten hebben voorgangers/ ouderlingen het voorrecht om te delen hoe ouders hun volledige waardering voor God kunnen uitdrukken door middel van de toewijding van hun kind aan God.

 

Ouders geven aan dat zij begrijpen dat hun kinderen bij de Heer horen en dat het hun is toevertrouwd om ze goed op te voeden. Ze drukken hun intentie uit om hun kind op te voeden in de Heer, met de hoop dat hij of zij tot geloof in Jezus zal komen. De toewijding van de baby is ook een manier voor de gemeente om mee te bidden voor de ouders en het kind, en om een ondersteunende geloofsgemeenschap te zijn.

 

Het opdragen van een kind erkent de soevereiniteit van God, niet alleen over het kind, maar ook over de ouders. Ouders vragen om genade en wijsheid bij het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden.

 

Over het opdragen van een kind lezen we geen specifieke instructie in het Nieuwe Testament, echter we zien wel in de Bijbel principes van toewijden van kinderen aan God.

Zo lezen we dat Hannah haar kind opdroeg aan de Heere (1 Samuel 1:11) en dat Jozef en Maria de Heer Jezus naar de tempel bracht om Hem bij de Heere voor te stellen (Lukas 2:22)

Wilt u uw kind laten opdragen? Maak dan een afspraak zodat we een datum kunnen afspreken. U kunt zondag een van de ouderlingen aanspreken of stuur een mail naar: fbchurch010@gmail.com

Zondagse Diensten 

Bij Family Bible Church hebben we bewust gekozen om niet speciaal voor de jeugd of kinderen een dienst te houden. We geloven dat het Bijbels is dat er tijdens de dienst alle generaties aanwezig zijn. Klik hier om de documentaire 'Divided' te bekijken zodat u de theologische redenen gaat ontdekken waarom we dit zo besloten hebben. 

Hiermee willen we ook de ouders dienen zodat ze hun kinderen kunnen opvoeden om rustig te zijn tijdens de dienst uit respect voor God. Kinderen krijgen in de dienst ook onderwijs, want sprekers zullen rekening houden om in ieder geval iets te delen in hun preek wat begrijpelijk is voor kinderen. 

Voor de hele jonge kinderen met de leeftijden 1 tot en met 3 hebben we in een speciale ruimte genaamde 'Escape Room' als ze te veel geluid maken tijdens de dienst. Het is niet de bedoeling dat de ouders dit gaan gebruiken en niet hun kinderen onderwijzen om stil te zijn. Deze speciale ruimte is tot leven gebracht om te voorkomen dat mensen de preek niet meer kunnen volgen door te veel geluid van de kleine kinderen. 
 

bottom of page