top of page

Vrijwillig geven

Als u het op uw hart heeft om de missie financieel te ondersteunen, dan kunt u een gift geven op rekeningnummer:

NL41 RABO 0177 4052 36
Let op: Dit rekeningnummer staat op naam van LEEF Rotterdam Zuid omdat de financiën centraal worden geregeld.
U kunt bij omschrijving vermelden: Gift FBC

Wij hebben ANBI Status

Image by Igor Rodrigues
bottom of page