top of page

Vrijwillig geven

Als u het op uw hart heeft om de missie financieel te ondersteunen, dan kunt u een gift geven op rekeningnummer:

NL06 RABO 0340 2806 03

Let op: Dit rekeningnummer staat op naam van Leef Rotterdam omdat de financiën centraal worden geregeld, u kunt bij omschrijving vermelden: FBC of Family Bible Church

Wij hebben ANBI Status

Image by Igor Rodrigues
bottom of page